9:00 h - 12:00 h / 19:00 h - 22:00 h

Política de Privacitat

En compliment del reglament (ue) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Abraxas empresarial

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que se’ns plantegi, realitzar tasques administratives, així como remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

Per a exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació caldrà dirigir-se a la seu de l’empresa al carrer Andreu Soler, 2, 08930 – Sant Adrià de Besòs, Barcelona, escriure’ns al nostre formulari de contacte o truqui’ns al +(34) 934 622 030.