9:00 h - 12:00 h / 19:00 h - 22:00 h

Avís Legal

Dades Generals

En compliment del reglament (ue) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, posem a la seva disposició dels següents dades:

Abraxas empresarial, s.l. està domiciliada al carrer Andreu Soler, 2, 08930 – Sant Adrià de Besòs, Barcelona , amb CIF B63044051. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 35183, 35183, Llibre 258886; Secció general, Foli 0092, inscripció 1ª. Amb el número de registre de Turisme: HB-002.286-80.

A la web www.hostalathenas.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre serveis d’allotjament, hostaleria i activitats relacionades.
 

Condiciones d’Us

Les condicions d’accés i ús de la nostra web es regeix per la legalitat vigent i per el principi de bona fe l’usuari es compromet a fer-ne un bon ús. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de www.hostalathenas.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i allò que estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no està d’acord amb aquestes condicions no continuï fent ús d’aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per mitjà de notificació escrita o correu certificat.

 

Responsabilitats

Abraxas empresarial, s.l. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fors, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, Abraxas empresarial, s.l. se compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.

Tanmateix, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Abraxas empresarial, s.l. es compromet a la retirada o en el seu cas bloqueig d’aquells continguts que podrien afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

No es farà responsable l’empresa de danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència de interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, Abraxas empresarial, s.l. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquesta, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per aquesta raó.

Els fem saber que els preus que vegi a la nostra web estan subjectes a canvis freqüents i només queden fixats en el moment de formalitzar la reserva. Si arriba al nostre establement sense reserva, els preus poden ser diferents als anunciats a la nostra web i només estan subjectes als preus màxims de la tarifa de preus de l’any corrent exposada a la recepció.
 

Propietat Intel·lectual e Industrial

Abraxas empresarial, s.l. és titular de tots los drets sobre el software de la publicació digital així como dels drets de propietat industrial i intel·lectual en referència als continguts que s’hi inclouen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat de l’empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment escrit d’Abraxas empresarial, s.l.

Tota la informació rebuda a la web, comentaris, suggerencies o idees, es consideraran cedides a Abraxas empresarial, s.l. de manera gratuïta. No ens faci arribar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat d’Abraxas empresarial, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes per la nostra empresa. Només apareixen al web d’Abraxas empresarial, S.L. a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.
 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Badalona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li